Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Dokumenty IFLA

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Dokumenty IFLA


Medzinárodne platné dokumenty IFLA
- slovenský preklad 

Názov dokumentu IFLA Dokument na stiahnutie
Manifest knižníc pre Európu 2019  [pdf]
Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní [pdf]
Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe [pdf]
Dodatok k Manifestu IFLA/UNESCO o verejných knižniciach [pdf]
Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov - dlhá verzia [pdf]
Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov - krátka verzia [pdf]
Glasgowská deklarácia o knižniciach, informačných službách a intelektuálnej slobode [pdf]
Kľúčové otázky pri navrhovaní budov knižníc. Ako začať s plánovaním projektu [pdf]
Manifest IFLA o štatistike knižníc [pdf]
Manifest IFLA/UNESCO o digitálnych knižniciach [pdf]
Manifest IFLA/UNESCO o internete [pdf]
Manifest IFLA o transparentnosti, dobrej správe vecí verejných a oslobodení od korupcie [pdf]
Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici [pdf]
Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach [pdf]
Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach [pdf]
Smernica IFLA pre ďalší profesionálny rozvoj: princípy a osvedčené postupy [pdf]
Smernica IFLA pre knižničné služby pre mládež [pdf]
Smernica IFLA pre knižničné služby v multikultúrnych komunitách. Súhrn [pdf]
Smernica IFLA pre organizačnú štruktúru knihovníckych združení a knihovníckych asociácií [pdf]
Smernica IFLA pre osvedčené postupy pri poskytovaní medziknižničných výpožičných služieb a doručovaní dokumentov [pdf]
Smernica IFLA pre služby detských knižníc [pdf]
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc [pdf]
Smernica pre programy a služby knihovníckych združení a knižničných asociácií [pdf]
Smernica pre rozvoj stratégií a postupov knihovníckych združení a knižničných asociácií [pdf]
Smernica IFLA pre budovy knižníc: rozvoj a reflexie  [pdf]
Smernica IFLA pre digitálne referenčné služby [pdf]
Smernica IFLA/UNESCO k Manifestu IFLA o internete [pdf]
Smernica IFLA/UNESCO pre školské knižnice [pdf]
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o archivovaní a uchovávaní digitálnych informácií [pdf]
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu na internete [pdf]
Spoločné vyhlásenie IFLA/IPA o slobode prejavu [pdf]
Stanovisko IFLA k autorským právam v digitálnom prostredí [pdf]
Stanovisko IFLA k správe internetu [pdf]
Stanovisko IFLA k Ženevskej deklarácii o budúcnosti Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) [pdf]
Súbor nástrojov pre obhajovanie záujmov školskej knižnice [pdf]
Vyhlásenie IFLA o internete a službách detských knižníc [pdf]
Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobode [pdf]
Vyhlásenie IFLA o knižniciach a trvalo udržateľnom rozvoji [pdf]
Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej a odbornej literatúre a výskumnej dokumentácii [pdf]
Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe - Interpretácia postoja a stratégie IFLA [pdf]
Vyhlásenie IFLA o povinných deponátoch [pdf]
Vyhlásenie IFLA o pôvodných, tradičných znalostiach [pdf]

 

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri