Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

CREPČ, CREUČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)

Cieľom registrov je: komplexná automatizovaná evidencia publikačnej a umeleckej činnosti, vytvorenie unikátneho informačného zdroja pre odbornú i laickú verejnosť, poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR.

http://www.crepc.sk

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri