Dátum: 21.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Metodika

Metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom knižničného systému Slovenskej republiky je Metodika pre služby.

 

Metodické riadenie školských knižníc

Školské knižnice metodicky riadi Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.

Zriadenie školskej knižnice 

Štatistika školských knižníc

Súbor nástrojov pre obhajovanie záujmov školskej knižnice

Smernica IFLA/UNESCO pre školské knižnice

Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach

Metodicky pokyn k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z

  

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri