Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná asociácia školského knihovníctva)
– štvrtý októbrový pondelok

Logo Medzinárodného dňa školských knižníc
bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (International Asociacion of School Librarienship) v r. 1999.
Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok.
Prostredníctvom web-stránky IASL je možné získať aktuálny materiál pre príslušný kalendárny rok a koordinovať aj niektoré aktivity.

 

Medzinárodný deň školských knižníc na Slovensku

Rok 2020
Téma: Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2019
Téma: Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského
Výzva 
Vyhodnotenie

 

Rok 2018
Téma: Skutočné knižnice, skutočné vzdelávanie – 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska
Výzva 
Vyhodnotenie

 

Rok 2017
Téma: Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity
Výzva 
Vyhodnotenie   

 

Rok 2016
Téma: Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách (Within the School – peer to peer collaborative learning)
Výzva 
Vyhodnotenie

 

Rok 2015
Téma: Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania (Students at the centre of Learning)
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2014
Téma: Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2012
Téma: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2011
Téma: Školské knižnice pripravujú žiakov na život
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2010
Téma: Rozmanitosť, náročnosť, pružnosť: Školské knižnice majú všetko – zorganizovanie najzaujímavejšieho vyučovacieho dňa
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2009
Téma: Školské knižnice: Veľký obraz – divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho príbehu
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2008
Téma: Čitateľská gramotnosť a vzdelávanie vo vašej školskej knižnici
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2007
Téma: Vzdelávanie podporované školskou knižnicou
Výzva
Vyhodnotenie

 

Rok 2006
Téma: Čítanie. Poznávanie. Konanie
Vyhodnotenie

 

Rok 2005
Téma: Objavovanie dobrodružstva
Výzva
Vyhodnotenie

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri