Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

SAKAČIK 2010

 

CENU SAKAČIK 2010 

získala Mestská knižnica mesta Piešťany

Logo Slovenskej asociácie knižníc

Cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť
Knižnice – SAKAČIK 2010 / The Slovak Libraries Association
Award for the Library Activities – SAKAČIK 2010

Správna rada SAK udeľuje svoju výročnú cenu – SAKAČIK od roku 2004 vždy jednej nominovanej knižnici, ktorá je členom SAK, za konkrétnu aktivitu.

Správna rada SAK sa rozhodla udeliť cenu za výnimočné knihovnícke podujatie – 6. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2010 s  podtitulom Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe Mestskej knižnici mesta Piešťany.

Predstavilo sa na ňom 12 súťažných titulov, ktoré paralelne hodnotili 2 poroty, odborná a detská. Usporiadateľom festivalu sú Mestská knižnica mesta Piešťany, mesto Piešťany a Slovenský rozhlas.

Festival patrí k najvýznamnejším celoslovenským projektom na podporu detského čítania. Premyslená dramaturgia prehliadky bohatej aj na  zaujímavé sprievodné podujatia poukazovala na význam spájania literárneho textu s rôznymi kontextami umeleckých a tvorivých výchovných aktivít.
Návštevníci festivalu sa mohli zúčastniť vernisáží ilustrátorov Petra Čisárika, Zuzany Matlovičovej a Martina Grocha.
Viaceré z knižných rozprávok, ktoré sa stali predlohou súťažného výberu rozhlasových adaptácií, sa objavili v divadelnom prevedení. Z iného pohľadu ich približovali aj výtvarné workshopy a besedy s ich tvorcami. Neobvyklá sústredenosť a reakcie detí na podujatiach svedčili o ich kvalite. A tiež o tom, že systematická práca pracovníkov piešťanskej knižnice prináša výsledky – nielen vnímavých čitateľov, ale aj aktívnych poslucháčov a divákov.

Dôležitý rozmer dodáva festivalu aj snaha organizátorov poukázať na  najvýznamnejšie udalosti či aktivity v oblasti detskej knižnej kultúry, či udeľovanie cien za dlhodobo najvýznamejší výkon v oblasti rozhlasovej tvorby pre deti.

Ocenenej knižnici srdečne blahoželáme!  

PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka SAK

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri