Dátum: 13.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Slovenské knihovnícke časopisy

Názov časopisu  Vydavateľská knižnica 
Bardejovský knihovník Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 
Bibliotheca Universitas  Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici 
Bulletin SAK  Bulletin Slovenskej asociácie knižníc 
Bulletin UKB  Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
Knihovnícke informácie Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
Gemerský knihovník Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote 
InfoMedLib  Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 
Informačný bulletin ÚK SAV  Bulletin Ústrednej knižnice SAV 
ITLib. Informačné technológie a knižnice Centrum vedecko-technických informácií SR
Knihovník Tribečská knižnica v Topoľčanoch 
Knihovník Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
Knihovník  Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 
Knihovnícky obzor 
Pod lupou 
Galantská knižnica v Galante 
Knihovnícky spravodajca  Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene 
Knižnica Slovenská národná knižnica 
Regionálny knihovník  Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši 
Knižničné noviny Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
Knižničný spravodajca Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
Košický knižničný kaleidoskop Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Metodický spravodaj Novohradská knižnica v Lučenci 
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja Knižnica Ružinov v Bratislave 
OČK(o) Malokarpatská knižnica v Pezinku 
Poddukliansky knihovník Podduklianska knižnica vo Svidníku 
Priateľ knižnice Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 
Studia Bibliographica Posoniensia  Univerzitná knižnica v Bratislave 
Život knižníc Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri