Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prihláška zástupcu firmy bez vystavovatelského stánku

 

Logo Spolku slovenských knihovníkov

Logo medzinárodného informatického sympózia

37. medzinárodné informatické sympózium

8. – 11. apríl 2013
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

Organizátor: Spolok slovenských knihovníkov, Ústredná knižnica SAV

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA – ZÁSTUPCU KOMERČNEJ FIRMY
účasť bez vystavovateľského stánku s čiastočnou formou propagácie firmy
Údaje označené *hviezdičkou sú povinné
Po odoslaní prihlášky dostanete notifikáciu na Vašu mailovú adresu ako podklad pre platbu.

 
Priezvisko: 
Meno: 
Titul: 
Firma, spoločnosť
(názov a adresa)
Pracovné zaradenie: 
Telefón: 
E-mail: 
IČO:
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti 
DIČ: 
Bankové spojenie:
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti) 
Platba z účtu:
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti) 

Dôležité:
Pri platbe z účtu odporúčame v správe pre prijímateľa uviesť Vaše meno – pre identifikáciu Vašej platby.

Dátum príchodu: (dd.mm.rrrr)
Dátum odchodu: (dd.mm.rrrr)


Doprava – INFOSbus 2013
Objednávam bezplatnú autobusovú dopravu na trase:

 

Poprad – Stará Lesná dňa 8. 4. 2013 o 11.00 hod.
Stará Lesná – Poprad dňa 11. 4. 2013 o 12.30 hod.


ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Účastník INFOS 2013 – zástupca komerčnej firmy: 150 Eur

 

účasť bez vystavovateľského stánku s čiastočnou formou propagácie firmy

Platba účastníckeho poplatku bude realizovaná:

 

– bankovým prevodom na účet SSK
– v hotovosti na mieste konania
– mám záujem o vystavenie celkovej faktúryUBYTOVANIE

 

Objednávam ubytovanie:

7. 4. 8. 4. 9. 4. 10. 4.  

– v dvojposteľovej izbe: 40 EUR/os/noc

 

Uprednostňujem spolubývajúceho
(vpíšte konkrétne meno)

– v jednoposteľovej izbe: 55 EUR/os/noc

 

Platba za ubytovanie bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSK
– v hotovosti na mieste konania 
– mám záujem o vystavenie celkovej faktúry 


 

UPREDNOSTŇUJEM UBYTOVANIE V HOTELI

 

Hotel Academia 
Hotel Kontakt


STRAVA

 

Objednávam stravu:
Cena jedného obeda – 8 EUR, jednej večere – 8 EUR

 

  8. 4. (obed)     8. 4. (večera)
  9. 4. (obed)     9. 4. (večera)
10. 4. (obed)   10. 4. (večera)
11. 4. (obed)

Objednávam vegetariánsku stravu:

Platba stravného bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSK
– v hotovosti na mieste konania  
– mám záujem o vystavenie faktúry


 

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD
Spolok slovenských knihovníkov
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178594, DIČ: 2020795678
VÚB Bratislava – mesto
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: Bankové spojenie:
69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20130408
www.vub.sk
TERMÍN PLATBY na účet Spolku slovenských knihovníkov:
5. 4. 2013
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY:    

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri