Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Účastníci

Účastníci

 

Priezvisko  Meno Titul   Inštitúcia
tu zapisovat alebo kopirovat uz zapisanych
Bečka  Jiri Slovenská národná knižnica v Martine 
Birová  Daniela  PhDr.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave 
Brliťová Jana Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Čomajová  Marta  PhDr.  Slovenské národné múzeum v Bratislave
Doktorová  Andrea  Mgr.  Ústredná knižnica SAV  
Dušková  Marta  Mgr.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave  
Džavíková  Mária  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave  
Fiala  Tomáš  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave 
Gábrišová  Henrieta  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave 
Galuščáková  Ľubica  Mgr.  Slovenská národná knižnica v Martine  
Gec Tomáš Mgr.  Moravská zemská knihovna v Brně 
Gyalogová  Veronika  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave  
Hasaj  František  Ing.  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  
Hartonová  Marta  Mgr.  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.  
Hermann  Peter  Ing. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Hoč  Michal  Slovenská národná knižnica v Martine 
Holubcová  Jana  Mgr.  Tekovská knižnica v Leviciach  
Horová Iva PhDr.  Knihovna AMU v Praze 
Hovorková  Zuzana  Mgr.  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava  
Hvolka Marián  Ing.  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU  
Chlebničanová  Anna  Mgr.  Katolícka univerzita v Ružomberku  
Jakubáčová  Benjamína  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  
Janovská  Darina  PhDr.  Slovenská národná knižnica v Martine 
Karnišová  Zuzana  PhDr.  Prešovská univerzita v Prešove
Univerzitná knžnica 
 
Karulová  Dana  Redakcia ITLib 
Kmeťová  Jitka  Mgr.  Ekonomická univerzita v Bratislave 
Kopáčiková  Judita  PhDr.  Staromestská knižnica v Bratislave 
Kovár  Stanislav  Mgr.  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Kožuchová  Darina  PhDr.  Vysoká škola chemicko-technologická Praha 
Lesayová Jaroslava PhDr. Staromestská knižnica v Bratislave
Lopušanová Monika  Mgr.  Ministerstvo kultúry SR v Bratislave 
Martinická  Alžbeta  Ing.  Slovenská národná knižnica v Martine  
Mikulová  Darina  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.  
Mikušková Michaela Mgr.  Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici 
Mokošová Beáta Mgr. Technická univerzita vo Zvolene
Molnár Ján PhDr.  Ministerstvo kultúry SR v Bratislave 
Morávková  Andrea  Univerzitná knižnica v Bratislave  
Nagyová Mária PhDr.  Akadémia Policajného zboru v Bratislave  
Némethyová Janka Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave 
Nižníková Lucia  Mgr.  Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici 
Látka Ondrej Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach  
Petercová  Štefánia  PhDr.  Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Pleceniková Iveta  Mgr.  Ekonomická univerzita v Bratislave 
Polák Štefan  Mgr.  Galantská knižnica v Galante
Polčíková  Viera  Mgr.  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Polonec  Viliam  Slovenská národná knižnica v Martine 
Rybarčáková  Milena  PhDr.  Prešovská univerzita v Prešove  
Sim  Vladimír  Slovenská národná knižnica v Martine 
Stančíková Pavla Ing., PhD. CEIT s. r. o.  
Stasselová Silvia Ing. Stavebná fakulta STU, KIC
Strapcová Eva Ing.  Technická univerzita vo Zvolene
Šipošová  Ľubica  Mgr.  Národný onkologický ústav v Bratislave 
Šípošová  Ivana  Mgr.  Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 
Štubňová Janka  PhDr.  Akadémia policajného zboru v Bratislave  
Tóthová Daniela  Mgr.  Malokarpatská knižnica v Pezinku  
Veľká  Alena  Univerzitná knižnica v Bratislave
Wagner Zorka  PhDr.  Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave 
Weissová Marta  Spolok slovenských knihovníkov 
Závadská Valéria Mgr.  Štátna vedecká knižnica v Prešove 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri