Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Zoznam prihlásených prednášateľov

Priezvisko Meno  Titul  Inštitúcia 
Závadská Valéria Mgr. Štátna vedecká knižnica v Prešove
Zadražilová  Iva PhDr. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Centrum CEINVE
Zikuška Jan Mgr. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Chytková  Dagmar Mgr. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Centrum CEINVE
Richter Vít PhDr. Knihovnický institut – Národní knihovna ČR
Foltýn Tomáš Mgr. Národní knihovna ČR
Vandasová Anna Mgr. Národní knihovna ČR
Šimková Gabriela Mgr. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Centrum CEINVE
Horová  Iva PhDr. Akademie múzických umění v Praze
Šír Filip DiS. Moravská zemská knihovna v Brně
Petruželková Alena Mgr. Památník národního písemnictví
Dzivák Jozef Ing. FCHPT STU
Kříž Filip Mgr. Národní lékařská knihovna
Vávrová Petra Ing, PhD. Národní knihovna ČR
Kalátová Marie Bbus. (Hons) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Akademická knihovna
Bendová Vladimíra PhDr. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Akademická knihovna
Hurná Iveta Mgr. et Mgr. Knižnica pre mládež mesta Košice
Hrabinová Světlana Mgr. Slezská univerzita v Opavě
Jakubáčová Benjamína Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Mazáčová Pavlína Mgr., PhD. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Centrum CEINVE
Salátová Renáta Mgr. et Bc. Národní knihovna ČR
Košťálová  Karolína Mgr. Národní knihovna ČR
Blaháčová Božena Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Kupcová Silvia Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 
Sliacky Michal Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Ciglan Ivan Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Cerniňáková Eva Mgr. Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická v Praze
Birová Daniela PhDr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Bilský Ľubomír Ing. Centrum vedecko-technických informácií SR
Kasáková Jana Mgr., PhD. Centrum vedecko-technických informácií SR
Lonská Pavlína Mgr. Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze
Mlejová Helena Mgr. Mestská knižnica v Bratislave
Gondová Daniela PhDr. Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave
Jansen Quido Dr. Deutscher Bibliotheksverband
Hvorecký Michal Mgr. Goethe Institut Bratislava
Bartl Zdeněk PhDr. Národní knihovna ČR, Centrální depozitář
Krokvičková Gabriela Ing. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Lopušanová Monika Mgr. Ministerstvo kultúry SR
Galová Margita Mgr. Mestská knižnica mesta Piešťany
Matušovičová Eva Ing. Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Haľko Peter Ing. Prešovská univerzita v Prešove
Žitňanská Mária PhDr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Chmelková Eva Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Hrčková Andrea Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Kilarová Iveta PhDr., CSc. Slovenská národná knižnica
Regec Milan Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Krištofová Katarína Ing., PhD. Slovenská národná knižnica

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri