Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Zoznam prihlásených účastníkov

Priezvisko Meno Titul Inštitúcia
Stasselová Silvia Ing. Stavebná fakulta STU, Knižnica a informačné centrum,
predsedníčka SSKK
Fiala Tomáš Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Gračíková Miroslava Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica Senec
Maixnerová Lenka Mgr. Národní lékařská knihovna,ČR
Horsák Ondřej Mgr. Národní lékařská knihovna, ČR
Lisková Zuzana RNDr. Fyziologický ústav AV ČR
Matuszková Alena PhDr. Univerzita Karlova v Praze, ČR
Ředitelka Knihovny společenských věd
Adamovská  Adriana Mgr. Knižnica Ružinov
Horáková Darina PhDr.     Knižnica Ružinov
Bellérová Beáta Mgr., PhD.   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kráľová Darina Mgr. Univerzitná knižnica UCM v Trnave
Koleková Lívia Mgr. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Hartonová Marta Mgr. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
Mikulová Darina Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
Mikušková Michaela Mgr. Univerzitná knižnica UBM v Banskej Bystrici
Nižníková Lucia Mgr. Univerzitná knižnica UBM v Banskej Bystrici 
Kondisová Andrea Mgr. Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave
Čižmáriková Aneta Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave
Kmeťová Jitka Mgr. Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave
Weissová Marta Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Snopková Blanka PhDr., PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Dvorský Marián Ing. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Brliťová Jana Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Doktorová Andrea Mgr. Ústredná knižnica SAV
Čomajová Marta PhDr. Slovenské národné múzeum v Bratislave
Čechvalová Lenka Mgr. Staromestská knižnica v Bratislave
Paško Dušan Ing. Univerzitná knižnica v Bratislave
Penthor Peter Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Džavíková Mária Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Poláčiková Alena Ing. Technická univerzita vo Zvolene
Fabová Sylvia Bc. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Végh Norbert Mgr. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Hasaj František Ing. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
Repaská Alena Mgr. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
Džuganová Daniela PhDr. Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dombi Ladislav Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Androvič Alojz Ing. Univerzitná knižnica v Bratislave
Kajková Katarína Mestská knižnica v Bratislave
Kalianková Dominika Mgr. Ministerstvo kultúry SR
Molnár Ján PhDr. Ministerstvo kultúry SR 
Matúšková Jana PhDr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Gábrišová Henrieta Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Karulová Dana Bc. Centrum vedecko-technických informácií SR
Žihalová Andrea Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Kočišová Petra Mgr. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Vašková Eva Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Dropková Janka PhDr. Slovenská národná knižnica
Liška Jozef Slovenská národná knižnica
Hrčková Ľudmila Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Dušková Marta Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Hatarová Viera Mgr. Slovenská národná knižnica
Ľubomírska Ivana Slovenská národná knižnica
Jordanová Katarína Slovenská národná knižnica
Michalová Jana Mgr. BIBIANA, medzinárodný dom pre deti
Ondrejičková Hana PhDr. BIBIANA, medzinárodný dom pre deti
Tóthova Daniela Mgr. Malokarpatská knižnica v Pezinku
Knappová Ivana Mgr. Považská knižnica 
Latka Ondrej Technická univerzita Košice

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri