Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Architektúra knižníc

Budovy a priestorové vybavenie knižníc úzko súvisia s kvalitou poskytovania knižnično-informačných služieb. V nevyhovujúcich budovách a priestoroch knižníc nie je možné vytvoriť pre používateľov knižníc potrebný komfort a ani poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby v súlade s najnovšími medzinárodnými trendmi. Moderné budovy knižníc a priestory knižníc si vyžadujú vysokú vstupnú investíciu, no tá sa mnohonásobne vráti nielen v podobe vysokej návštevnosti knižníc, ale najmä kultúrnych, vzdelaných a informovaných občanov a prosperity celej spoločnosti.

Stavby knižníc ako verejných budov boli v uplynulých storočiach vždy prestížnymi stavbami, ktoré reprezentovali danú spoločnosť a zároveň dobu svojho vzniku so všetkými estetickými vplyvmi. Súčasné budovy a priestory slovenských knižníc si zaslúžia rovnako veľkú pozornosť, lebo vypovedajú o stave modernej a vzdelanej slovenskej spoločnosti pred celým svetom.

Zdroj: V akých budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí?

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri