Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Bašagićova zbierka

 

Zbierka / Collection Bašagićova zbierka
Vlastník / Owner Univerzitná knižnica v Bratislave
Typ zbierky / Type of Collection zbierka digit. knižnice (subcollection)
Popis / Description Bašagićovu zbierku - tento výnimočný súbor islamských pamiatok knižnej kultúry - získala Univerzitná knižnica do svojich fondov roku 1924 kúpou od známeho bosnianskeho literáta, vedca a zberateľa Dr. Safveta bega Bašagića, po ktorom dostala zbierka aj názov.

Zbierka dnes tvorí v Univerzitnej knižnici samostatný fond, ktorý obsahuje 598 rukopisných diel v 284 zväzkoch. Z toho je 393 arabských, 117 tureckých a 88 perzských prác. Tlačených kníh je 365 zväzkov a tie obsahujú 496 diel: 145 arabských, 338 tureckých a 8 perzských. Celá je odborne spracovaná a reštaurovaná. Väčšiu časť rukopisov spracoval už sám Bašagić. Neskôr bol jeho katalóg preskúmaný a doplnený ďalšími odborníkmi.

Fond tematicky obsahuje predovšetkým diela k náboženským vedám: korán, tradície, náboženské právo, dogmatiku, modtlitby, mystiku. Okrem filozofie sú v ňom sú v ňom zastúpené práce aj z metafyziky, logiky a  psychológie. Z ostatných vedných disciplín treba spomenúť ešte astronómiu, matematiku, politiku, administratívu, zákony, dejiny, lexikografiu, gramatiku, metriku, rétoriku a poetiku. Krásna literatúra je zastúpená umeleckou poéziou a prózou, ale aj dielami ľudovej tvorivosti. Medzi rukopismi sú aj rôzne súpisy, poznámky, komentáre a  glosy.
Odkaz / Link http://digitalna.kniznica.info/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=basagic&l=sk&w=utf-8
Kontakt / Contact https://www.ulib.sk/sk/kontakty/
Jazyk / Language slovenský (SLO)
Predmet / Subject Bašagićova zbierka; literatúra arabská; literatúra perzská; literatúra turecká; špeciálne digitálne zbierky;

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri