Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Eesti trükise 1535-1850 Punane Raamat

 

Zbierka / Collection Eesti trükise 1535-1850 Punane Raamat
Vlastník / Owner Eesti Rahvusraamatukogu (Estónská národná knižnica)
Typ zbierky / Type of Collection digitálna knižnica (main library)
Popis / Description Špeciálny projekt Červená kniha estónskych vydaní z rokov 1535-1850 zahŕňa tieto kritéria výberu dokumentu:
→ prvá kniha s textom v estónčine
→ prvá kniha v Estónsku
→ prvý tlačený dokument na území Estónska
→ prvá publikácia a jej typy (katechizmus, kalendár, noviny...)
→ prvá odborná publikácia (matematika, jazyk, literatúra, geografia...)
→ publikácia s vplyvom na rozvoj kultúry (literatúra, vzdelávanie...)
→ publikácie významné pre rozvoj knižného dizajnu a tlačových techník (a tiež prvá ilustrovaná publikácia)

Kontakt: http://www.nlib.ee/PunaneRaamat/index.html
Odkaz / Link http://www.nlib.ee/PunaneRaamat/index.html
Kontakt / Contact https://www.nlib.ee/et/kontakt
Jazyk / Language estónsky (EST)
Predmet / Subject špeciálne digitálne zbierky; literatúra estónska; kníhtlačiarstvo; literatúra odborná; knižná kultúra;
 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri