Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Manuscriptorium

 

Zbierka / Collection Manuscriptorium
Vlastník / Owner Národní knihovna České republiky
Typ zbierky / Type of Collection digitálna knižnica (main library)
Popis / Description Virtuálne bádateľské prostredie pre oblasť historických fondov.

Manuscriptorium je systém, ktorý zhromažďuje a sprístupňuje prostredníctvom internetu informácie o historických knižných fondoch.
Odkaz / Link http://www.manuscriptorium.com/?q=cs
Kontakt / Contact https://www.ndk.cz/digitalizace-1
Jazyk / Language český (CZE)
Predmet / Subject e-knihy; historické dedičstvo; inkunábuly; knižná kultúra; kultúrne dedičstvo; literatúra; mapy; národné programy digitalizácie; ochrana dokumentov; rukopisy; tlače; tlače staré; tlače vzácne; vzdelávanie;
 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri