Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Normy a štandardy

Pri realizácii konverzie textových dokumentov sa vychádza zo obsiahleho rámca štandardov,
v kontexte medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu ISO ide najmä o normy vytvorené
v rámci práce technickej komisie 46 Informácie a dokumentácia, 37 Terminológia. Pri konverzii textových objektov sa musí zabezpečiť, aby sa v súlade s prístupom pri budovaní Europeany posúdili a uplatnili
nasledujúce štandardy vymedzujúce technické prostredie
■    bibliografické štandardy a štandardy pre metaúdaje vyvinuté Kongresovou knižnicou
MARC 21, METS, MODSPravidlá na označenie obsahu
■    OAI-PMH v 2.0 pre (zber) harvesting ,
■    SRU, SOAP, JSR a OpenSearch pre externé vyhľadávanie a prístup,
■    XML pre syntax,
■    OWL , RDF a RDF schéma pre sémantiku,
■    SPARQL pre pokročilé vyhľadávanie, HTTPHTTPS, CIDOC/CRM a DCMI Abstraktný model pre modelovanie metaúdajov,
■    SAML a LDAP pre bezpečnosť a autentifikáciu,
ďalej: WSDL, SKOS, WAI, UNICODE UTF-8, XSLT, NACO, unAPI a SeeAlso, VRA
Core, OpenIDI.
■    Ďalej sú to štandardy: ISO 21127:2006 Informácie a dokumentácia - Referenčná
ontológia pre výmenu informácií kultúrneho dedičstva;
■    ISO 15836:2003 Informácie a dokumentácia - Množina metaúdajových prvkov Dublin
Core;
■    ISO 15511:2003 Informácie a dokumentácia - Medzinárodný štandardný identifikátor
pre knižnice a súvisiace organizácie (ISIL);
■    ISO 8459-5:2002 Informácie a dokumentácia - Adresár bibliografických údajových
prvkov -- Časť 5: Údajové prvky na výmenu katalogizačných údajov a metaúdajov.
■    ISO 14721:2003 : Priestorové údaje a systémy na prenos informácií - Otvorený
archivačný informačný systém - Referenčný model.
Ďalšie relevantné štandardy pre textové objekty sú uvedené v Technických predpisoch
pre programy na tvorbu kultúrneho obsahu (projekt MINERVA)

Zdroj:

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri