Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

EIZ a Open Access

Problematika elektronických informačných zdrojov a otvoreného prístupu (Open Access) spolu veľmi úzko súvisia. Pre pochopenie komplexnej problematiky elektronických informačných zdrojov a otvoreného prístupu je potrebné poznanie definícií týchto v súčasnosti veľmi často používaných pojmov.

Open Access Cloud

Čo sú elektronické informačné zdroje?

Elektronický informačný zdroj (EIZ) je informačný objekt, ktorý obsahuje dostupné informácie odpovedajúce informačným potrebám používateľa. Z hľadiska technológie je prístupný na CD-ROM, DVD-ROM, online na internete. Ekvivalentným pojmom k EIZ je elektronický informačný prameň, ktorý je v terminológii menej zaužívaný.

Čo je otvorený prístup (Open Access)?

Otvorený prístup predstavuje spôsob neobmedzeného voľného prístupu k vedeckej literatúre prostredníctvom internetu pre kohokoľvek, kto má záujem o štúdium publikovaných vedeckých poznatkov.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri