Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

INFOS 2007

 Logo INFOS 2007

Knižnice - piliere vedomostnej spoločnosti
Prínos pamäťových inštitúcií k budovaniu vedomostnej spoločnosti

4. medzinárodné informatické sympózium
16. - 19. apríl 2007

Tematické bloky:

Vedomostná spoločnosť - stratégie, koncepcie, politiky pamäťových inštitúcií
Informačné technológie pre vedomostnú spoločnosť
Tvorba, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva
Ľudský faktor vo vedomostnej spoločnosti

___________________________________________________________________ 

Program a úplné texty odborných prednášok zo zborníka
Zoznam účastníkov a spolupracujúcich firiem 

 

 

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri