Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Organizačný výbor

Logo INFOS 2017

Organizačný výbor

Hlavný organizačný garant sympózia INFOS 2017:
Ing. Silvia Stasselová
,
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave,
02/20466227, 0905 657 138,

Odborní garanti sympózia INFOS 2017:
Ing. Alojz Androvič, CSc
., podpredseda Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
riaditeľ Úseku elektronizácie a integrácie Univerzitnej knižnice v Bratislave,
02/20466221,
Mgr. Tomáš Fiala,
vedúci Odboru digitalizácie UKB, Univerzitná knižnica v Bratislave,
02/20466122,
Mgr. Monika Lopušanová,
riaditeľka úseku knižničných činností, Univerzitná knižnica v Bratislave,
02/20466223,    

Organizačné zabezpečenie prednášateľov sympózia INFOS 2017:
Mgr. Jitka Kmeťová, podpredsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave,
02/67291150,

Organizačné zabezpečenie vystavovateľov sympózia INFOS 2017:
PhDr. Daniela Birová
, šéfredaktorka portálu InfoLib,
vedúca projektovej kancelárie, Centrum vedecko-technických informácií SR,
02/69253 136, 0918 888 694,

Technické zabezpečenie sympózia INFOS 2017:
Mgr. Norbert Végh
, člen výboru PK SSKK Prešovského kraja,
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči,
053/2451205, 0918 484 106,

Odborná spolupráca a mediálna propagácia sympózia INFOS 2017:
Bc. Dana Karulová, redakcia časopisu iTLib,
Mgr. Eva Vašková, redakcia časopisu iTLib,
02/69253 113,

Úhrady účastníckych poplatkov v hotovosti pri registrácii sympózia INFOS 2017,
úhrady členských poplatkov Spolku slovenských knihovníkov a knižníc:
Marta Weissová,
tajomníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
0905 758 099,

Registrácia účastníkov sympózie INFOS 2017 na mieste konania:
Mgr. Jana Kovaľová
, riaditeľstvo Univerzitnej knižnice v Bratislave,
02/204 66 226,  
Mgr. Lenka Čechvalová, členka výboru PK SSKK BA, Staromestská knižnica v Bratislave
02/547 737 32,  

Webová stránka sympózia INFOS 2017:
Janka Némethyová, administrátorka celoslovenského portálu InfoLib,
Centrum vedecko-technických informácií SR,
02/69253 199, janka.nemethyova@cvtisr.sk

Grafická úprava zborníka zo sympózia INFOS 2017:
Mgr. Roman Herda
, MFKC, Univerzitná knižnica v Bratislave,
02/20466315, roman.herda@ulib.sk

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri