Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Zoznam prihlásených prednášateľov

Priezvisko Meno  Titul  Inštitúcia 
Cenigová Rozália Mgr. Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
Vandasová Anna Mgr. Národní knihovna, ČR
Stopková Michaela PaedDr. Súkromná stredná odborná škola, Poprad
Foltýn Tomáš Mgr. Národní knihovna, ČR
Richter Vít PhDr. Národní knihovna, ČR
Papík Richard Doc. Slezská univerzita, Opava
Citová Jaroslava Bc., DiS. Národní knihovna, ČR
Martinická Alžbeta  Ing. Slovenská národná knižnica, Martin
Kmeťová Jitka Mgr. Ekonomická univerzita v Bratislave
Prachárová Zuzana Mgr. Slovenská národná knižnica, Martin
Planková Jindra PhDr., PhD. Slezská univerzita, Opava
Sliacky Michal Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Dzivák Jozef Ing. Centrum vedecko-technických informácií SR
Hrčková Ľudmila Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Dušková Marta Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Šilha Jiří Ing. Tritius Solutions a.s.
Fiala Tomáš Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Végh Norbert Mgr. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Hurná Iveta Mgr. et Mgr. Knižnica pre mládež mesta Košice
Dollerová Jaroslava PhDr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Horová Iva PhDr. Národní technická knihovna
Cermiňáková Eva Mgr. Jabok – Vyšší doborná škola sociálně pedagogická a teologická
Vítková Marie MgA. Národní muzeum v Prahe
Jakešová Soňa Ing. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Bergerová Katarína PhDr. Miestna knižnica Petržalka
Némethová Viera Mgr. Miestna knižnica Petržalka
Mišáková Petra Mgr., PhD. Miestna knižnica Petržalka
Androvič Alojz Ing. Univerzitná knižnica v Bratislave
Mlejová Helena Mgr. Mestská knižnica v Bratislave
Hujdič Tibor Mgr. SZČO, Bratislava
Mazáčová Pavlína Mgr., Ph.D. Masarikova univerzita, Brno
Žabička Petr Ing. Moravská zemská knihovna, Brno
Burkitt Richard EBSCO Information Services, Veľká Británia
Hausleitner Peter Ing. Univerzitná knižnica v Bratislave
Strnisko Juraj Ing. Univerzitná knižnica v Bratislave
Antolíková Emília Mgr. Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou
Kaššák Michal Mgr. Cirkevná základná škola – NARNIA, Bratislava
Andrejčíková Nadežda Ing., PhD. Cosmotron Slovakia, s. r. o. 
Čudrnák Michal Mgr. Slovenská národná galéria, Bratislava
Hanzalík Michal Piql Slovakia, FilmStor, s. r. o., Bratislava
Tiňo Radko doc., Ing., PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Salátová Renata PhDr. Národní knihovna ČR
Balkó Gabriel Mgr. Slovenská národná galéria, Bratislava
Lopušanová Monika Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Vávrová Petra Ing., Ph.D. Národní knihovna, ČR
Hrčková Andrea PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK
Regec Milan Mgr. Filozofická fakulta UK, Bratislava
Borošová Zuzana Mgr. Fond na podporu umenia, Bratislava
Kovalčik Jozef PhD. Fond na podporu umenia, Bratislava
Vizárová Katarína doc., Ing., PhD. FCHPT STU, Bratislava

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri