Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Zoznam prihlásených účastníkov

Priezvisko Meno Titul Inštitúcia
Adamovská Adriana Mgr. Knižnica Ružinov, Bratislava
Klimešová Renáta DiS. Cosmotron Bohemia, s. r. o., Hodonín
Polčíková Viera Mgr. Slovenská technická univerzita, Bratislava
Černáková Kamila Mgr. Knižnica Ružinov, Bratislava
Kráľová Darina Mgr. Univerzita sv. Cyrila a Metota v Trnave
Soukupová Katarína Mgr. Záhorská knižnica, Senica
Lépesová Edita Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica Senec
Štubňová  Janka PhDr. Akadémia policajného zboru – knižnica, Bratislava 
Vašková Eva Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Kříž Filip Mgr. Národní lékařská knihovna, Praha
Koleková Lívia Mgr. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Vargová Janka Ing. Zemplínska knižnica, Trebišov
Vasiľová  Alena PhDr. Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce
Horsák Ondrej Mgr. Národní lékařská knihovna, Praha
Ilavská Jana Mgr. Univerzita Komenského v Bratislave
Mičicová Anna PhDr. Žilinská univerzita v Žiline 
Maixnerová Lenka Národní lékařská knihovna, Praha
Nižníková Lucia Mgr. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mikušková Michaela Mgr. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Kyselová Iveta Mgr. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Šipošová Ivana Mgr. Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa
Ondrejčáková Skarlet Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR
Repaská Alena Mgr. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Bonková Daniela Ing. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Herda Roman Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Kovaľová Jana Mgr. Univerzitná knižnica v Bratislave
Stasselová Silvia Ing. Univerzitná knižnica v Bratislave
Doktorová Andrea Mgr. Ústredná knižnica SAV
Hasaj František Ing. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Weissová Marta SSKK Bratislava
Molnár Ján PhDr. Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
Jirásková Ingrid Ing. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Šimončíková Katarína Ing. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU
Šipošová Ľubica Mgr. Národný onkologický ústav, Bratislava
Egyházi Dóra MA. Univerzita J. Selyeho, Univerzitná knižnica, Komárno
Torňošová Milota Ing. Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Malovcová Lenka Mgr. Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Strapcová Eva Ing. Technická univerzita vo Zvolene
Mokošová Beata Mgr. Technická univerzita vo Zvolene
Snopková Blanka PhDr., PhD. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Karulová Dana Slovenská národná galéria, Bratislava
Kekelyová Mária PhDr. Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
Vráblová  Danka Bc. Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
Miceková Mária Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach
Čechvalová Lenka Mgr. Staromestská knižnica v Bratislave
Birová  Daniela PhDr. Centrum vedecko-technických informácií SR
Čomajová Marta PhDr. Slovenské národné múzeum, Bratislava
Skalková Marta Mgr. Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov
Stračina Erich Ing. Slovenská technická univerzita, Bratislava
Tomková Viera doc., PaeDr., PhD. Univerzitná knižnica UKF, Nitra

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri