Dátum: 21.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Etické kódexy


Knihovnícka etika sa zrodila v Spojených štátoch amerických, kde hromadné zakladanie verejných knižníc v druhej polovici 19. storočia vyústilo do osamostatnenia knihovníckej profesie. Výsledkom tohto procesu bol vznik široko zameranej diskusie o požiadavkách, ktoré treba klásť na pracovníkov knižníc, osobitne na ich vzdelanie, odbornú prax, vzťah k zamestnávateľskej organizácii a k jej prvkom – spolupracovníkom, čitateľom, fondom a vnútornému zariadeniu.


Etické kódexy:


Zaujímavé články:

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri