Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prieskumy


Súvislosti profesijnej identity knihovníkov

  • Objektom skúmania boli knihovníci, ktorí práve teraz alebo nedávno ukončili pracovné pôsobenia v knižnici. Predmetom skúmania bolo stotožnenie sa knihovníkov s vykonávanou profesiou a určenie miesta a času vzniku profesijnej identity. Výskum využíva kvalitatívnu metódu - rozprávanie formou životného príbehu a tematickú analýzu. Výsledkom interpretácie životného príbehu je hromadný portrét knihovníkov pomocou vybraných kategórií a figurálny model znázorňujúci významné etapy profesijnej identity knihovníkov. 


Spokojnosť knihovníkov s povolaním

  • Zaujímavá anketa, ktorej cieľom bolo spoznať a pochopiť vzťah knihovníkov k ich povolaniu, zistiť, aké skryté emócie sa s ním spájajú a čo si myslia o svojej práci.  K jednotlivým otázkam sa mohli vyjadriť knihovníci na stránkach EBIB (poľský elektronický časopis knihovníkov a informačných pracovníkov), kde bola táto anketa uverejnená.


Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry odborných pracovníkov knižníc

  • Prieskum sa realizoval vo všetkých typoch knižníc a bol zameraný na analýzu vekovej, vzdelanostnej a mzdovej štruktúry odborných pracovníkov a prebiehal prostredníctvom tabuľkového dotazníka v programe Excel.


Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice

  • Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 903 knižníc z celkového počtu 1 236, vrátane všetkých väčších, verejných a špecializovaných knižníc v ČR.


Survey of New Castle County Library Staff

  • Prieskum zamestnancov oddelenia služieb knižnice University of Delawere.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri