Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Digitálne referenčné služby


Digitálne referenčné služby sa charakterizujú ako služby typu otázka-a-odpoveď realizované prostredníctvom internetu, ktoré spájajú používateľov s informačnými pracovníkmi a poznatkami. Digitálne referenčné služby využívajú internet pre spojenie ľudí s tými, ktorí dokážu odpovedať na otázky a sú schopní poskytnúť pomoc, či radu pri osvojovaní si poznatkov. Často sa nazývajú i virtuálne, elektronické alebo online referenčné služby.

Spýtajte sa knižnice
Spýtajte sa knižnice

 

Cieľom služby Spýtajte sa knižnice je poskytnúť používateľom možnosť kedykoľvek zaslať na jedno centrálne miesto v knižnici svoju otázku. Táto otázka by mala byť vybavená na základe presne stanovených pravidiel a podmienok. Na výber sú tri spôsoby komunikácie a to konkrétne elektronickou poštou, telefonicky cez internet (Skype) a online chat s knihovníkom (ICQ).

 

QuestionPoint
QuestionPoint


QuestionPoint je referenčná služba, ktorú knižnica poskytuje ako nástroj pre komunikáciu s používateľmi rôznymi spôsobmi, napr. pomocou e-mailu alebo chatu. Táto unikátna virtuálna referenčná služba je podporovaná globálnou sieťou spolupracujúcich knižníc po celom svete. Je aj zdrojom jedinečných centralizovaných zdrojov poznatkov postavený na spolupráci členských knižníc.

AskNow
AskNow


AskNow je on-line referenčná služba, ktorá je obsadená akademickými knihovníkmi v USA 24/7. Kombinuje rýchlosť a pohodlie internetu s informáciami, ktoré Vám poskytne knihovník prostredníctvom on-line chatu počas dňa alebo noci.


Ask a Librarian
Ask a LibrarianSlužba Ask a Librarian je tvorená dvoma službami a to kooperatívnou službou Ask librarian a službou Národnej a Univerzitnej knižnice Slovinska. Nájdete tu aj odpovede na otázky zo spoločenských a humanitných vied ako aj informácie z licencovaných informačných zdrojov.

Zdroj: Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri