Dátum: 25.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Marketing knižnično-informačných služieb


Knižnice by mali propagovať svoje služby poskytované pre verejnosť, a tak zabezpečiť informovanosť ľudí o knižnično-informačných službách, ktoré môžu uspokojiť ich knižničné a informačné potreby. Plán marketingu a propagácie by mal zahŕňať tieto prvky:

 • aktívne využívanie tlačených, elektronických a komunikačných médií
 • prezentácie a výstavy
 • zreteľné vnútorné a vonkajšie označenie
 • pravidelné vydávanie publikácií a zostavovanie prehľadových informačných materiálov a letákov
 • kampane na podporu čítania a zvyšovania gramotnosti
 • organizovanie kampaní na uspokojovanie potrieb ľudí s telesným a zmyslovým postihnutím
 • knižné veľtrhy
 • webové stránky knižnice
 • odkazy na príbuzné webové stránky a portály a naopak, odkazy z nich na webové stránky knižnice
 • zakladanie skupín a spoločnosti priateľov knižnice
 • každoročné organizovanie Týždňa knižníc a iných kolektívnych propagačných aktivít
 • oslavy výročí knižnice a vyhlasovanie rokov s vybranou tematikou
 • uvádzanie knižnice v telefónnych zoznamoch a v iných verejných adresároch
 • fundraisingové aktivity a kampane na získavanie finančných prostriedkov
 • aktivity zamerané na presadzovanie záujmov knižnice formou prejavov na verejnosti a nadväzovanie kontaktov s miestnymi komunitnými skupinami
 • vydávanie špeciálnych publikácií knižnice (napr. o jej histórii alebo o histórii miestnej komunity)

Zdroj: Služby verejných knižníc. Smernica IFLA/UNESCO pre rozvoj

Odporúčame:

Sem vložte text


Zaujímavé články:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri