Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

MVS a MMVS


Medziknižničné služby
(MVS)
  • sú jedným zo základných spôsobov spolupráce medzi knižnicami toho istého typu alebo rôznych typov knižníc pri sprístupňovaní výstupov svojich odborných činností. MVS sa riadia platnou legislatívou, kde základným dokumentom je Zákon o knižniciach.

Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS)
  • sa uskutočňujú medzi knižnicami jednotlivých štátov. Pre používateľa majú ten význam, že ak sa požadovaný dokument nenachádza v žiadnej tuzemskej knižnici môžu si ho prostredníctvom MMVS za presne stanovených podmienok vypožičať zo zahraničia.


Metodické pomôcky pre:

Knižnice, ktoré zabezpečujú MMVS:

Medzinárodné dokumenty IFLA:

Zaujímavé články:

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri