Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Služby pre nezamestnaných


Aktivity knižníc v práci so nezamestnanými sa predovšetkým zameriavajú na dokumentové a informačné zabezpečenie, poradenské služby, vzdelávacie aktivity v oblasti primárnej gramotnosti, počítačovej gramotnosti, jazykové vzdelávanie, na výcvik komunikačných a iných schopností, potrebných pri vyhľadávaní zamestnania, podporu rekvalifikácie, na sprostredkovanie informácií o možnostiach vzdelávania, o pracovných ponukách a na poskytovanie potrebných informácií z oblasti legislatívy, možnostiach sociálneho zabezpečenia a pod.

Zdroj: Transformácia verejných knižníc na komunitné centrá


Zaujímavé články:

         

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri