Dátum: 13.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Služby pre seniorov


Pre aktivity a prácu knižníc s cieľovou skupinou seniorov je dôležité:

 • viesť seniorov k nachádzaniu zmyslu života aj v knihách a literatúre
 • v práci so seniormi využívať naratívny príbeh, ktorý je jedným z najpútavejších literárnych žánrov
 • v súvislosti s rozvojom znalostnej spoločnosti klásť dôraz na informačné vzdelávanie seniorov
 • prispôsobovať weby knižníc aj požiadavkám seniorov
 • nasmerovať seniorov na využívanie voľného času v knižniciach
 • realizovať projekty na zapájanie tvorivosti seniorov, ako aktívnej cieľovej skupiny.
 • zamerať sa na rozvoj tvorivého potenciálu seniorov, tréningy pamäte a iné kognitívne procesy formou mozgového jogingu
 • všímať si tvorbu seniorov, ich motiváciu a všetko čo ho napĺňa a využívať to v ďalšej práci a rozvíjaní knižničných služieb venovaných týmto používateľom

Zdroj: Závery z konferencie Knižnice a seniori


Zaujímavé články:Odporúčame Vám inšpiratívne video zo zahraničia:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri