Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Služby pre znevýhodnených používateľov


Znevýhodnený používateľ (zdravotne postihnutý používateľ) je každý používateľ, ktorému zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie bráni, respektíve neumožňuje využívať služby ako zdravému používateľovi.


Typy znevýhodnených používateľov

Telesne znevýhodnený používateľ

Zrakovo znevýhodnený používateľ

Sluchovo znevýhodnený používateľ

Mentálne znevýhodnený používateľ


Zaujímavé články:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri